بله، می‌توانید مدرک icdl فنی حرفه ای برنادل را دریافت کنید. آموزش جامع icdl شامل دو مرحله مقدماتی و پیشرفته است که در انتهای دوره به شما مدرک داده می‌شود.