بله با شرکت در این دوره، مدرک icdl مبتدی فنی حرفه‌ای برنادل به شما اعطا خواهد شد.