مونا پوردرویش تهرانی

مدرس نقاشی و طراحی

دوره آموزش تکنیکهاي خلاق نقاشی دکوراتیو مدرن

بیوگرافی

درباره مونا پوردرویش تهرانی بیشتر بدانید:

کارشناسی گرافیک، کاردانی نقاشی،مدرك مربیگری بین المللی از سازمان فنی و حرفه‌ای

با بیش از 9 سال تدریس در زمینه هنردر مدارس و موسسات،سابقه همکاري با معاونت

اجتماعی منطقه 4 به عنوان هنرمند افتخاري در برگذاري وركشاپ‌ها و مناسبت‌های

منطقه‌ای، سابقه شرکت در نمایشگاه‌ها و کمپین‌ها