فرشته قاسمی

مدرس گلدوزی

دوره گلدوزی برجسته 

بیوگرافی

درباره فرشته قاسمی بیشتر بدانید:

خانم قاسمی یکی از حرفه‌ای‌ترین و بهترین مدرسین دوره گلدوزی برجسته هستند.