مدرس برنادل

دپارتمان دوره های سازمانی برنادل

مدرس دوره ویترای

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: زهرا کاشانی نژاد
متولد: 1370/06/14
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد
میزان سابقه کار حرفه‌ای: 6 سال
افتخارات و دستاوردها: در گالری خودشان تدریس داشتند – در لیست مربی‌های فرهنگسراهای کل تهران اسم ایشان درج شده است.