مدرس برنادل

دپارتمان دوره های سازمانی برنادل

مدرس اکسل مقدماتی و مبانی کامپیوتر

بیوگرافی

حوزه فعالیت: اکسل مقدماتی و مبانی کامپیوتر

  1. 5 سال سابقه فعالیت در مجتمع فنی تهران (نمایندگی های شرق و غرب و مرکز تهران)
  2. 3 سال سابقه فعالیت در موسسات فنی و حرفه ای کاخ دانش ، تهران پایتخت، فاواگستر، تجلی و روشنگر
  3. مدرس سازمانی اکسل مقدماتی و پیشرفته